Prirodni, radioaktivni plin bez mirisa i okusa

Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Radonske koncentracije

Radonska koncentracija, Bq m-3
Radonska koncentracija, Bq m-3
Boja na zemljovidu
0
0
 
1
20
 
21
50
 
51
100
 
101
200
 
201
300
 
301
500
 
501
1000
 
1001
i više
 
Prikazane prosječne vrijednosti radona na zemljovidima su rezultat stvarno provedenih mjerenja na pojedinačnim lokacijama (kućama).

Prikazani zemljovidi su informativnog karaktera i ni na koji način se ne bi smjeli koristiti kao zaključak o koncentraciji radona u pojedinoj kući unutar promatranog područja.

Neposredno mjerenje radona je jedini ispravan način utvrđivanja rizika od radona!

Back to Top